Puhjoht.tervehdys 2019

Arvoisat Kotkan Kalamiehet ry:n jäsenet.

Toimintavuosi 2018 oli tapahtumarikas.Seuran aktiivinen jäsenistö on järjestänyt ja osallistunut lukuisiin kilpailu-,myynti-ja nuorisotapahtumiin.Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia seuran toiminnassa mukana olleita.

 

Kävimme halstraamassa kevään kalamarkkinoilla.Myynti oli huomattavasti heikompaa kuin syysmarkkinoilla.Jatkossa halstraamme ainoastaan syksyn kalamarkkinoilla.

 

Kalatalousalueet korvasivat vanhat kalastusalueet kuluvan vuoden alusta.Uuden kalastuslain tavoitteena on vähentää kalastusalueita ja tehostaa kalatalouden kehittämistä isommilla vesistökohtaisilla kalatalousalueilla.Kotka-Pyhtää-Kymijoki kalatalousalueen kokousedustajaksi on seurastamme valittu Petri Korhonen,varalle Jouko Pöyhönen.

 

Hautomon taru on lopullisesti ohi.Kotka Mills tarvitsee hautomotiloja omaan käyttöönsä.

 

Kuluva talvi on ollut meille kalastuksen harrastajille hankala.Jäiden tultua tuli lumisateet.Tätä kirjoitettaessa jäällä on reilusti lunta,vettä ja pehmeää " höttöjäätä ".Joten jäällä liikuttaessa muistakaa ne tärkeimmät,jäänaskalit.

 

Kalastusharrastus on hieno ulkoilumuoto,hermo lepää ja mieli virkistyy!

 

Osmo Pirinen